Even voorstellen: het bestuur

Bestuursamenstelling 2016-2017:


Na de algemene leden vergadering van dinsdag 15 november 2016 ziet de samenstelling van het bestuur er als volgt uit:

Hendry dHondt Voorzitter voorzitter@ltvbest.nl
Hans van Broekhoven Secretaris/vicevoorzitter secretariaat@ltvbest.nl
Ko Leenders Penningmeester penningmeester@ltvbest.nl
Bart-Jan Peteri Technische commissie tc@ltvbest.nl
Robert Bol Bar commissie sac@ltvbest.nl
Hans van Broekhoven Accomodatie commissie ac@ltvbest.nl

Organisatiestructuur LTVB.

De voorzitter, secretaris en de penningmeester vormen het dagelijks bestuur.

De vereniging wordt geleid door het bestuur. Dit betekent dat de dagelijkse gang van zaken door het bestuur wordt uitgevoerd. Zij doen dit als vrijwilliger!

Het bestuur en ook de commissies doen tijdens de algemene ledenvergadering (ALV), na het afsluiten van het boekjaar, verslag over de activiteiten die het afgelopen verenigingsjaar hebben plaatsgevonden. Hiermee leggen ze verantwoording af naar de leden. Ook geven zij een voorzet over de plannen voor het komende jaar.

De communicatie commissie, sponsor commissie en de warmbad commissie hebben op dit moment geen afgevaardigde in het bestuur. Het bestuur en de betreffende commissies hebben hierover afspraken hoe en wie de communicatie doet vanuit de commissies naar het bestuur.

De ledenadministratie communiceert hoofdzakelijk met de secretaris, penningmeester en warmbad commissie.

De ICT commissie rapporteert aan Robert Bol.