Een stukje geschiedenis

Aan de wieg van LTVB staan oprichters Huub van Bree, Jaques Metzemaekers en Geert van Gijsel. Toen zij in het begin van 1964 de vereniging uit de grond stampten, hadden zij waarschijnlijk nooit kunnen verwachten dat LTVB uit zou groeien tot de grootste sportvereniging van Best.Er waren toen 3 gemeentelijke gravel tennisbanen die wij als vereniging voor een gedeelte konden huren. Tot 1992 hebben wij bij de gemeente moeten huren. Door het stijgende ledental is het aantal banen in de loop van de jaren uitgebreid tot 9 banen. Dit zijn de banen die wij nu nog steeds kennen als baan 1 t/m 9. In 1992 zijn wij geprivatiseerd. Dit hield in dat wij van de gemeente (tegen betaling) de volledige accommodatie moesten overnemen.

Op dat moment waren alleen baan 4 t/m 6 schamel verlicht, het clubhuis was half zo groot en in erbarmelijke staat. Wij hebben de banen en het clubhuis van de gemeente gekocht en zijn snel begonnen met het opknappen van het geheel. Arm als wij waren, moesten wij hiervoor wel leningen bij de gemeente aangaan.

Bij deze renovatie zijn wij overgestapt naar kunstgras en hebben perfecte verlichting op alle banen laten aanleggen. Ook het clubhuis is toen flink aangepakt.

Op dit moment zijn wij een gezonde vereniging met 13 tennisbanen (10 smashcourt en 3 kunstgras) en 2 padelbanen. Wij zijn financieel gezond en hebben een eigen clubhuis.

Daar wij geprivatiseerd zijn moeten wij ook die kosten zelf opbrengen. Er is geen enkele bijdrage vanuit de gemeente of vanuit een andere instelling te verwachten. 

Wij zijn in juridische zin een vereniging met een bestuur en diverse commissies. De verantwoordelijkheden van het bestuur en leden staat beschreven in de Statuten, Huishoudelijk reglement en het park reglement. Wij streven ernaar om de hele vereniging met vrijwilligers te runnen.

In 2014 bestond LTVB 50 jaar. Door op 50 jaar te klikken kunt je de jubileum uitgave bekeken.