E-mailadressen

Hieronder is een overzicht gegegeven van de belangrijkste email adressen die binnen de LTVB gebruikt worden.
Voorzitter en bestuur: voorzitter@ltvbest.nl
Secretariaat: secretariaat@ltvbest.nl
Ledenadministratie: ledenadministratie@ltvbest.nl  
Penningmeester: penningmeester@ltvbest.nl
Barcommissie: sac@ltvbest.nl
Bardienstencommissie: barcie@ltvbest.nl
Accommodatiecommissie: ac@ltvbest.nl
Sponsorcommissie: sponsorcommissie@ltvbest.nl
Technischecommissie: tc@ltvbest.nl
Competitiecommissie: vcl@ltvbest.nl 
Jeugdcommissie: jeugd@ltvbest.nl
Communicatiecommissie: communicatie@ltvbest.nl 
Voor inzendingen stukken voor ons clubblad (DigiTil): redactie@ltvbest.nl
Relatiebeheer en werving nieuwe leden: Relatie@ltvbest.nl
Trainer: trainer@ltvbest.nl
Toernooi Commissie: toernooi@ltvbest.nl
Voor vragen/opmerkingen over onze website: webmaster@ltvbest.nl
Speciaal email adres voor werving activiteiten: welkom@ltvbest.nl