Instructie Verantwoord Alcohol schenken

Beste barvrijwilliger,
 
Allereerst willen we je bedanken dat je tijd wilt steken in het draaien van bardiensten voor je club. Door jouw inzet kunnen mensen na het tennissen gezellig met elkaar genieten van een drankje en een hapje. Hartstikke goed en belangrijk werk! Werk dat echter ook een grote verantwoordelijkheid met zich meebrengt. De Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA) biedt barmedewerkers de kennis om op een goede manier met die verantwoordelijkheid om te gaan.

Alcoholgebruik door jongeren onder de achttien jaar, alcoholmisbruik, rijden onder invloed: we willen dat hoe dan ook voorkomen. Bovendien schrijft de Drank- en Horecawet voor dat verenigingen die alcohol schenken en daarvoor een vergunning hebben, over gekwalificeerd barpersoneel moeten beschikken. Daarom ontwikkelde de KNLTB enkele jaren geleden in samenwerking met NOC*NSF en andere sportbonden de IVA (Instructie Verantwoord Alcoholschenken).

Snel je certificaat behalen
In de IVA lees je wat een barvrijwilliger moet weten om verantwoord alcohol te kunnen schenken. Als je die informatie hebt gelezen en bekeken, wordt je kennis getoetst aan de hand van twintig vragen. Slaag je voor de toets, dan kun je direct je certificaat printen en daarnaast wordt je nog een certificaat gemaild. De vereniging houdt een registratie bij van gekwalificeerde barmedewerkers.
Slaag je niet meteen, bedenk dan wat je fout hebt gedaan en doe de test opnieuw.

Gratis online test
De IVA wordt gratis online aangeboden aan (potentiële) barmedewerkers  op
www.nocnsf.nl/iva

Wij gaan ervan uit dat iedere barmedewerker dit IVA-certificaat behaalt! Je kunt deze IVA thuis op je computer volgen, maar je kunt ook van de computer in de bestuurskamer in de Til gebruik maken om deze cursus te volgen en de test af te leggen om het certificaat te behalen.

 

En ook nog even dit …
Voordat je aan de cursus en test begint dien je de onderstaande zaken in te vullen. Deze gegevens zijn nodig om een goed certificaat te kunnen maken en dit aan jou toe te kunnen zenden.
De gegevens van LTVB zijn nodig om een kopie van het certificaat aan ondergetekende toe te sturen, zodat er een register van gecertificeerden aangelegd kan worden. De Voedsel en Waren Autoriteit kan hierin inzage vragen.

 

 
Agréne Lourens
Voorzitter Barcommissie

 

Voornaam *  
Tussenvoegsel  
Achternaam *  
Geboortedatum (min. 16 jr.) *  
E-mailadres deelnemer *  
E-mailadres barverantwoordelijke * sac@ltvbest.nl
Naam vereniging * LTV Best
Aangesloten bij welke bond * KNLTB
Plaats vereniging * Best
Naam barverantwoordelijke Agréne Lourens