Onze regels

Natuurlijk hebben we binnen onze club ook een aantal regels waaraan de leden geacht worden zich te houden. Een overzicht van onze reglementen:

Statuten 
Klik hier om onze statuten te bekijken.

Huishoudelijk reglement
Klik hier om het huishoudelijk reglement te bekijken.

Bardienst reglement
Klik hier om het bardienst  reglement te bekijken.

Parkreglement
Of je nu voor je plezier tennist of puur voor de winst gaat: we zijn er allemaal bij gebaat dat het park er pico bello bij ligt. Daardoor gaan niet alleen de banen langer mee, ook scheelt het de vrijwilligers van de Accommodatie Commissie bergen werk. Iedere speler is dan ook verplicht het Parkreglement gelezen en begrepen te hebben.

Trainingsreglement 
Klik hier voor het trainingsreglement van L.T.V. Best.

Betalen zonder contant geld bij LTVB

In de Algemene Leden Vergadering van november 2016 is afgesproken dat er bij LTVB naar gestreefd wordt om cashless te betalen door uitsluitend nog met de LTVB ledenpas of met een bankpas te betalen. Op 1 januari 2018 is dit cashless betalen ingevoerd. In het kassa systeem (geleverd door Le Credit Sportif, afgekort LCS) wordt voor ieder lid een rekening bijgehouden, waarop het saldo wordt bijgehouden waar je met je ledenpas over kunt beschikken. 

(Overigens kun je ook met je pas van vorig  jaar betalen, beide passen zijn aan je rekening gekoppeld! En ook de nieuwe pas van volgend jaar wordt weer aan je rekening gekoppeld.)

Op 2 manieren kun je geld op je rekening zetten (zgn. opwaarderen van je saldo):
- Door aan de bar met je bankpas een bedrag (van minimaal € 20 en maximaal € 100) te betalen
- Door thuis via de applicatie mijnkniponline met iDEAL een bedrag over te boeken.

Over de applicatie mijnkniponline gaat de mededeling in dit document.

Petflessen scheiden
Sinds enige tijd is ook LTVB druk doende om plastic afval te scheiden. Bij baan 3, 4, 9, 10 en 13 staan daarom speciale oranje kli0ko’s bedoeld voor petflessen. We verzoeken jullie dan ook met klem om de Aquarius-, AA- en waterflessen in deze kliko’s te deponeren. Dat is niet alleen goed voor het milieu, maar bespaart ook veel tijd voor de onderhoudsploeg. En bovendien besparen we geld omdat de restafvalcontainer minder vaak geleegd hoeft te worden. Alvast bedankt voor jullie medewerking!