Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van het bestuur en de diverse commissies zijn vermeld in dit document.

Vacatures: Binnen LTVB zijn de volgende vacatures aanwezig.

De volgende informatie is opgenomen in het document:
- Het bestuur en bestuursleden
- De voorzitter
- De secretaris
- De penningmeester
- De ledenadministratie
- De Bar commissie
- De Marketing en Communicatie commissie
- De ICT commissie
- De Accommodatie commissie
- De Technische commissie
- De Jeugd commissie
- De Sponsor commissie
- De Kas commissie

Indien de bovengenoemde taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden worden gewijzigd dan zullen deze ook verwerkt worden in het betreffende document.

De gegevens van het bestuur en de commissies zijn beschreven op de betreffende pagina’s.
De organisatie structuur van LTVB is terug te vinden op de pagina van het bestuur.