Ereleden en Leden van Verdienste

Ereleden, van L.T.V. Best | Een bijzonder gezelschap

L.T.V. Best kent op dit moment een tiental Ereleden, waarbij aangetekend moet worden dat de laatste benoeming was in 2016.
Deze personen hebben zich buitengewoon ingezet voor de vereniging, meestal vanuit hun bestuurlijke functie en de sociale werkzaamheden die dat met zich meebrengen.
Van deze tien zijn Jan van Gennip † en Charles der Kinderen zelfs benoemd tot Erevoorzitter.

Jan van Gennip (Erevoorzitter) †

Charles der Kinderen (Erevoorzitter)

Huub van Bree †

Mary Zoethout

Harry Stabel †

Bob Potter †

Max Muijrers †

Luud Bergers

Rina van Vroenhoven

Anny Kreijveld

Leden van verdienste | Leden die in het verleden zich zeer verdienstelijk hebben gemaakt

Ook zijn er een aantal “leden van verdienste” bij L.T.V. Best, bestuurders of leden die zich een aantal jaren zeer verdienstelijk voor de vereniging hebben gemaakt. Maar hierbij willen wij anderen die veel inzet en clubgevoel hebben niet te kort doen.

Ge van Hees

Toon van der Vleuten

Jos Peek

Charles der Kinderen

Jeanne van der Vleuten

Ans Derks

Yvonne Bergers †

Nico Vrijenhoek

Wiel Kosman †

Kees Derks

Anny Kreijveld

Nelly Theunissen †

Jeannette van Otten

Bernadet van den Wildenberg