Beleidsplan 2022-2027

Voor u ligt het beleidsplan 2022– 2027 van Tennisvereniging Lawn Tennis Vereniging Best (LTVBest). Met dit beleidsplan geeft het bestuur de koers aan die we de komende jaren gaan volgen. 

Waarom dit beleidsplan?
Als bestuur vinden wij het belangrijk om voor de komende vijf jaar een Beleidsplan te hebben.
De maatschappelijke ontwikkelingen volgen elkaar in een snel tempo op. Het bestuur vindt het belangrijk om de voortgang voor de komende 5 jaar in het beleidsplan vast te leggen en uit te voeren.

Het doel van dit beleidsplan
In dit plan staat de toekomstvisie van LTVBest. Waar gaan we met onze sport en onze vereniging naar toe, wat willen we bereiken? 
 beleidsplan_2.png

MISSIE
LTVBest is een financiële gezonde en actieve vereniging (Tennis en Padel) voor jong en oud uit Best en omgeving met betrokken leden en een evenwichtig ledenbestand, waarbij de leden het hele jaar gebruik kunnen maken van een goed onderhouden accommodatie.

LTVBest vindt het belangrijk dat onze leden onder prettige omstandigheden kunnen tennissen en  padellen. Er wordt gespeeld in een ongedwongen, informele en gezellige sfeer met het paviljoen en het terras als sociale ontmoetingsplaats.

VISIE
Om onze missie te bereiken streeft LTVBest continue naar verbetering van al haar faciliteiten om zo aan te sluiten op huidige en toekomstige ontwikkelingen.

Wij willen een recreatieve en prestatieve vereniging zijn en blijven voor jong en oud waar alle leden, kunnen tennissen en padellen; de gelegenheid hebben om met elkaar in contact te komen en betrokken zijn bij de ontwikkeling van de vereniging. Wij willen een goed onderhouden accommodatie hebben en houden met bijbehorende faciliteiten, aangepast aan de wensen van de leden. Wij streven naar stabiliteit van ons ledenbestand met de mogelijkheid tot groei naar 900 leden. LTVBest wordt draaiende gehouden door de inspanningen van veel gewaardeerde vrijwilligers. LTVBest streeft naar een grote betrokkenheid en belangrijke inbreng van de leden. Zij wil hiermee haar leden binden, boeien en behouden. Het vergroten van het "wij-gevoel" is daarbij heel belangrijk. Wij verwachten van de leden van LTVBest dat ze actief bijdragen aan het voortbestaan van de vereniging. Wij streven ernaar dat minimaal 15% van de actieve leden hun betrokkenheid tonen door het actief vervullen van structurele vrijwilligerstaken. Waarbij (naast de eerder genoemde 15%) het draaien van de bardiensten volledig door seniorleden wordt uitgevoerd. Wij willen een financieel gezonde vereniging zijn en blijven met een actief sponsorbeleid waarbij wij geheel zelfstandig kunnen functioneren.

STRATEGIE
De strategie beschrijft hoe de in de visie gestelde doelen bereikt worden. De strategie richt zich met name op beschikbaar stellen van noodzakelijke voorwaarden, realiseren van een evenwichtig ledenbestand en LTVBest streeft naar een grote betrokkenheid en belangrijke inbreng van vrijwilligers.