Voortgang LTVB2.0 1 september 2017

Voortgang LTVB 2.0 per 1-9-2017

Maandelijks houden we u in deze DigiTil op de hoogte van de vorderingen m.b.t. LTVB 2.0. Zo ook in deze editie, met daarin de werkzaamheden m.b.t. de entree, het toegangscontrolesysteem en natuurlijk niet vergeten de padelbanen.

Entree, containers en reclameborden

Voor de verbetering van de entree zijn de onderdelen verder concreet gemaakt. Voor de pergola moeten nog een detail- en constructietekening gemaakt worden, voordat de materialen besteld kunnen worden. Voor de verplaatsing van de vuilcontainers achter de coniferen van baan 3 zijn ook de te nemen stappen bekend. Daarvoor zullen allereerst de overbodige coniferen (samenhangend met het padelproject) verwijderd moeten worden. Ook de reclameborden zullen een andere plaats krijgen. Jan Krijger, Martien Deneer en Martien den Otter zijn hiermee bezig.

Toegangscontrolesysteem

Voor het toegangscontrolesysteem zijn er inmiddels wensen en eisen geformuleerd. Tegelijkertijd met het bezoeken van enkele tennisverenigingen die dit systeem al hebben ingevoerd, zijn we bezig een bedrijf te selecteren dat hierin gespecialiseerd is. Rob Bol, Gé Engelen en Rob van Tol zijn hiermee bezig.

Padelbanen

Voor de 2 padelbanen zijn we nu zo ver dat we van 3 leveranciers een offerte hebben die is toegesneden op onze situatie. Met de Padel Commissie (zie samenstelling de introductie van Jan Goossens) is naar de ‘zachte’ kant van de offertes gekeken: de prijsstelling en in hoeverre de leverancier zich als partner opstelt om LTVB te begeleiden om van de exploitatie een succes te maken. De meer technische kant van de offertes wordt eind volgende week geëvalueerd door Jan Krijger, Martien Deneer en Hans van Broekhoven, waarna we gezamenlijk een keus maken voor een padelbaanleverancier.

Met die gekozen leverancier moeten dan nog detailkeuzes gemaakt worden en moet wellicht ook nog kritisch naar de prijzen gekeken worden. We verwachten echter vóór medio september de bestelling te plaatsen. De verwachte lever- en installatietijd bedraagt 8 weken.

 

Rob Bol en Hans van Broekhoven

De meest recente DigiTil artikelen overzicht
Artikelen mbt Voortgang LTVB 2.0 overzicht