Voortgang LTVB2.0 6 november 2017

Voortgang LTVB 2.0 per 6 november

Sinds de oplevering van de fundering voor de padelbanen op 18 oktober is het stil geworden buiten: het beton moet harden voordat het frame van de padelkooien erop gemonteerd kan worden. Maar het is stilte voor de spreekwoordelijke storm: aan het eind van deze week begint een hele serie zichtbare activiteiten om uiteindelijk medio december met een mooi resultaat te eindigen.

Als eerste wordt rond 9 november de vrachtwagen uit Spanje met de padelkooien verwacht. Er is een paar dagen vertraging opgetreden in het productieproces, maar eind volgende week moeten de staal- en glasconstructies gereed zijn. Daarna wordt het kunstgras in en rond de kooien gelegd en met zand ingestrooid, zodat omstreeks 1 december de padelbanen gebruiksklaar zijn.

Licht en elektra

Voor de elektra-aansluitingen liggen nu kabelmantels (zeg maar loze leidingen) klaar, om naar een centraal punt te worden geleid, waar de besturing van alles rond padel en toegang wordt geregeld. Deze besturing wordt in een kast in het ‘droge magazijn’ geplaatst. Op 10 november worden doorvoeren geboord en worden alle benodigde kabelmantels ingegraven. In de week van 13 november worden uiteindelijk alle elektra-voorzieningen aangelegd. Omdat de padelbanen met eigen ledverlichting zal worden belicht (met subsidie van de overheid!) zullen de bestaande lichtmasten ook deze week worden afgekoppeld en verwijderd.

Groen en aankleding

De specificaties voor de pergola zijn uitgewerkt en bestellingen zijn geplaatst. Ook deze week nog wordt begonnen met het uitgraven van de benodigde funderingen en plaatsen van bekistingen voor het storten van beton. Over vorm en uitvoering van het logo op de pergola wordt nog gestudeerd.

Vanaf 27 november wordt het terras aangelegd: vanaf het voorplein tot aan de padelbanen en aan de zijkanten van de padelbanen. Over het patroon van de betegeling wordt nog overlegd, maar gezien de grote oppervlakte wordt er een goede afwatering naar de gracht voorzien. Tegelijk met de terrasbetegeling wordt ook voor de afvalcontainers een goede opstelplaats achter de coniferen ingericht. Deze opstelling wordt vanaf de weg aan het gezicht onttrokken door een houten schutting. Vanaf het voorplein wordt de plek afgesloten met een hek.

Toegangscontrolesysteem

Voor het toegangscontrole systeem hebben we inmiddels een leverancier gecontracteerd: dezelfde als bij Smashing. Deze levert de poort op het bruggetje, pasjeslezers, intercom en de besturingssoftware en alles wat daar voor nodig is. Planning nog af te spreken.

Voor het reserveren in combinatie met verhuur van de padelbanen hebben we een beter baanreserveringssysteem nodig. Het huidige systeem is aan vervanging toe. AllUnited (ons leden- en financieel administratiesysteem) heeft de gewenste functionaliteit in ontwikkeling. De testen van wat er nu beschikbaar is, verlopen voorspoedig, zodat we verwachten in de komende maand zowel de hardware (beeldscherm en paslezer) als de software te kunnen vervangen. In een volgende fase wordt het mogelijk online een baan te reserveren (je moet wel de reservering ter plaatse kort van tevoren bevestigen, anders vervalt de reservering). Dan moet het ook mogelijk worden voor niet-leden een baan online te huren.

U ziet: we hebben niet stil gezeten!

 

Rob Bol

Artikelen mbt Voortgang LTVB 2.0 overzicht