Voortgang LTVB2.0 22 september 2017

Voortgang LTVB 2.0 per 22 september

Op 13 september is het contract getekend met Rekre Sport uit Baarn voor de levering van 2 padel banen. Ook voor ondersteuning bij de introductie van padel bij onze leden, de inwoners van Best en zelfs de regio zijn goede afspraken gemaakt. Wij hebben alle vertrouwen in een goede samenwerking bij de levering en exploitatie van deze fraaie padel banen.

In de eerste week van oktober zal met de voorbereiding van de ondergrond van de banen begonnen worden. Op 2 en 3 oktober zullen de coniferen en hekken rond baan 2 en 3 verwijderd worden, waarna Rekre Sport met de verwijdering en aanpassing van de kunstgras mat zal beginnen. Als de weergoden meewerken zijn de padelbanen 2 maanden later gereed voor gebruik.

Over de precieze plaats van de banen is lang gediscussieerd, om ook voldoende ruimte in te ruimen voor een speeltuin. Besloten is dat de padelbanen zoveel mogelijk richting gracht opschuiven, zodat er vanaf de huidige zandbak voldoende plaats is voor de gewenste speel voorzieningen. Omdat de banen dan niet meer recht onder de tennis-lichtmasten liggen, zal de LED-verlichting zo snel mogelijk worden geïnstalleerd, rekening houdend met de eisen voor subsidie verlening op LED.

Het Padel-team (Jan Goossens, John van den Broek, Sander Willems en Sanne van der Aalst) werkt inmiddels aan een “marketing en communicatie plan”, daarbij ondersteund door Rekre Sport.

Voor het toegangscontrole systeem hebben we inmiddels enkele offertes binnen, maar we verwachten er nog, zowel voor het hekwerk als voor de besturingssoftware. Zo spoedig mogelijk zullen we een keus maken zodat ook daar met de uitvoering begonnen kan worden.

De ontwerp tekening voor de pergola is binnen. Nu wordt er gewerkt aan de constructie berekening en tekening. Daarna worden offertes opgevraagd voor de uitvoering.
Bovenop deze pergola komt LTVBest in verlichte letters. Ook daarvoor worden offertes uitgewerkt.

Kortom: er wordt op de achtergrond in verschillende groepen hard gewerkt aan de voorbereiding. Het zal niet lang meer duren voordat het echte werk zichtbaar wordt.

We houden u op de hoogte!

Rob Bol en Hans van Broekhoven

Artikelen mbt Voortgang LTVB 2.0 overzicht