Bestuur LTVBest

Bestuur
De voorzitter, secretaris en de penningmeester vormen het dagelijks bestuur.
De vereniging wordt geleid door het bestuur. Dit betekent dat de dagelijkse gang van zaken door het bestuur wordt uitgevoerd. Zij doen dit als vrijwilliger!

Na de algemene leden vergadering van dinsdag 18 februari 2020 ziet de samenstelling van het bestuur er als volgt uit:

bestuursamenstelling_website_2.png
(*) = ad interim

Organisatiestructuur LTVB

Klik op organisatiestructuur om deze te bekijken. (Organisatiestructuur LTVB.)

Algemene ledenvergadering

Het bestuur en ook de commissies doen tijdens de algemene ledenvergadering (ALV), na het afsluiten van het boekjaar, verslag over de activiteiten die het afgelopen verenigingsjaar hebben plaatsgevonden. Hiermee leggen ze verantwoording af naar de leden. Ook geven zij een voorzet over de plannen voor het komende jaar.

Opmerkingen
De communicatie commissie en de sponsor commissie hebben op dit moment geen afgevaardigde in het bestuur. Het bestuur en de betreffende commissies hebben hierover afspraken hoe en wie de communicatie doet vanuit de commissies naar het bestuur.
De ledenadministratie communiceert hoofdzakelijk met de secretaris en de penningmeester.
De ICT commissie rapporteert aan de Bar Commissie.