56e Algemene Leden Vergadering 2018 (Samenvatting)

Hieronder is een overzicht gegeven van de belangrijkste punten vanuit de algemene ledenvergadering, voor meer informatie wordt verwezen naar de notulen van deze vergadering.

  • Er waren 55 leden aanwezig van de 606 leden.
  • Het “Recht van opstal” is door de algemene ledenvergadering goedgekeurd, het bestuur zal dit verder afhandelen met de notaris.
  • Een aanpassing van het huishoudelijk reglement, vanwege de bardienstbijdrage is ook goedgekeurd voor de algemene ledenvergadering. De laatste versie komt op de website te staan.
  • De notulen van de 54e en 55e algemene ledenvergadering zijn goedgekeurd.
  • Het jaarverslag van 2018 is goedgekeurd.
  • De begroting en de realisatie van de barcommissie zijn toegelicht voor de laatste keer door Rob Bol. Wederom een positief resultaat van ruim 12.000 Euro.
  • De begroting en de realisatie van de vereniging zijn door Ko Leenders toegelicht. Positief resultaat van bijna 8.000 Euro.
  • De Kascommissie heeft de administratie van de vereniging en de barcommissie gecontroleerd. Zij complimenteren de beide penningmeester met de professionele wijze waarop dit is gevoerd.
  • De contributie zal in 2019 met 10 Euro stijgen per lid, Senioren wordt 140 Euro, Junioren en studenten wordt 70 Euro.
  • Commissie: Vertrokken, TC: Marc van Poucke, ICT: Mischa Courtin. Nieuw; TC: Annemiek de Vries, Bar: Iris Kappen.
  • Bestuur: Nieuw, Accommodatie: Bert Methorst.
  • Jubilarissen: 40 jaar: Hanny Vermaesen, 50 jaar: Mary Zoethout, Ruud vd Broek en Cocky Key
  • Lid van Verdiensten: Marc van Poucke
  • Man van het Jaar: Ge Engelen
  • De prognose voor 2019 is goedgekeurd.
  • Tijdens de ALV is besloten dat het thuis reserveren van een baan voor het tennissen niet meer mogelijk is. Dit blijft wel gelden voor een padelbaan.
  • Aan het einde van de vergadering worden Mannie en Jan Jalving bedankt omdat ze de afgelopen jaren tijdens de algemene ledenvergadering de bardienst voor hun rekening hebben genomen.

 

Namens het bestuur,
Hans van Broekhoven

LAATSTE NIEUWS overzicht