Resultaat 55e Bijzondere Algemene ledenvergadering

Op dinsdag 20 november 2018 heeft de 55e algemene ledenvergadering plaats gevonden met als thema “ LTVB & Bardiensten”.

Hoe gaan we als LTVB invulling geven aan de bardiensten vanaf 1 januari 2019, zodat onze leden gebruik kunnen blijven maken van de TIL om na een gezellig partijtje tennis of padellen na te kunnen praten onder het genot van een drankje.

Helaas is gebleken dat de huidige manier van de bardienst invulling niet langer haalbaar is. Belangrijk hierbij is dat de bar in beheer blijft van LTVB en dat de TIL open moet zijn voor de leden.

De opkomst was goed, er waren 72 personen aanwezig. De onderstaande onderwerpen zijn besproken:

Bespreken doelstelling vergadering, onderverdeling leden LTVB in 3 leeftijdsgroepen (<18, van 18 tot 70 en >70), wat heeft de barcommissie gedaan in het afgelopen jaar om de barbezetting in te vullen, hoe werken andere verenigingen, toelichting op de 3 voorstellen, stemmen en de volgende stappen.

Stemmen
Aan de vergadering is  gevraagd om te stemmen voor één van de 3 voorstellen, wat te doen met de leeftijdsgrens en wat te doen met de eventuele toeslag voor de bardienst.

Het resultaat van de stemming was:

Leeftijdsgrens:
Handhaven van 70 jaar (21 leden)
Leeftijdsgrens verhogen naar 75 jaar (0 leden)
Leeftijdsgrens loslaten (51 leden)

Bardienstvoorstel:
Voorstel 1: Contributie handhaven en afkopen (14 leden)
Voorstel 1a: Contributie handhaven zonder afkopen (1 lid)
Voorstel 2: Contributie handhaven + toeslag voor de bardienst (55 leden)
Voorstel 3: Voorstel 1 of 2 en het inhuren van externe personen (0 leden)
2 leden hebben niet gestemd.

Vervolgens hebben we aan de leden gevraagd of het akkoord is om de toeslag voor de bardienst per 1 januari 2019 door te belasten naar de leden. Dit is akkoord bevonden door de leden.

Toelichting op de voorstellen
In de voorstellen is gesproken over 3 verplichte bardiensten per jaar met een toeslag voor de bardienst van €45,00. Tijdens de vergadering is gebleken dat de leden 3 bardiensten teveel vonden, daarom is afgesproken dat per 1 januari 2019 2 verplichte bardiensten per jaar gedraaid gaan worden met een toeslag op de contributie van €30,00. De leden kunnen natuurlijk altijd vrijstelling aanvragen bij via het bestuur.

Het geld wat binnengebracht wordt door hen die geen bardienst wensen te draaien wordt gebruikt om aan hen die extra bardiensten draaien een vergoeding te geven. Dit wordt in de komende weken verder uitgewerkt.

Naar aanleiding van het resultaat van de algemene ledenvergadering zal het bestuur voorstel 2 verder uitwerken en de leden via de website en de digiTIL informeren.

De presentatie zal op korte termijn op de beveiligde website pagina van LTVB geplaatst worden.

Al met al een goede vergadering waarbij we met elkaar tot een goed besluit zijn gekomen. Iedereen die aanwezig was bij de vergadering nogmaals bedankt.


Namens Bestuur LTVBest
Hans van Broekhoven

LAATSTE NIEUWS overzicht