Eerste jaarlijkse BBQ

Afsluiting voorjaarscompetitie LTVB

Zaterdag 2 juni willen we met alle competitiespelers en alle andere leden (plus partners) het slot van de competitie vieren. 

Dit is een mooi moment om de competitie eens goed te evalueren, 
alle gemiste kansen nog eens de revue te laten passeren en het ongenoegen over tegenstanders te uiten.

Dit willen we doen middels het organiseren van een BBQ. Tijdens die avond zullen eventuele kampioenen ook gehuldigd worden!De aanvang van de BBQ is rond 18.30 uur. Je kunt je opgeven (het liefst per team) door een mail te sturen naar tc@ltvbest.nl, geef je in de mail a.u.b. aan met hoeveel personen 
je wilt komen. Tevens het verzoek om vooraf het bedrag voor de BBQ van  EUR 11,-- per persoon over te maken op het volgende rekeningnummer NL74ABNA0527715700 t.n.v. barcommissie LTVBest. 
Je kunt je aanmelden tot zondag 27 mei.

Laten we er een gezellige avond van maken en schrijf je snel in!

LAATSTE NIEUWS overzicht