Samenvatting Algemene leden vergadering

Dinsdag 27 februari 2017 heeft de 54ste ALV plaatsgevonden.

Ongeveer 60 personen hebben deze vergadering bijgewoond.

In het openingswoord heeft onze voorzitter stilgestaan met bij grote verandering die ons park heeft ondergaan in de afgelopen 2 jaren. Denk hierbij aan het vervangen van de 10 kunstgrasbanen, de vernieuw van het hekwerk, de aanleg van 2 padelbanen, die zaterdag 24 februari feestelijk zijn geopend, de aanpassingen en herinrichting van de ruimte rondom de padelbanen en vernieuwde entree. Al met al een resultaat om trots op te zijn. Tevens heeft Hendry stilgestaan bij de zaken die in het nieuwe jaar aandacht vergen, denk hierbij aan het leden aantal, de bardienst bezetting, de invulling van de DUW avond en natuurlijk ook de terugloop van het aantal vrijwilligers.

Vervolgens zijn de notulen van de vorige ALV’s goedgekeurd alsmede het jaarverslag. Daarna heeft Rob Bol een toelichting gegeven op de tweede fase van LTVB2.0. Hierbij heeft hij ook een verantwoording gegeven van de uitgaven van het deelproject. Uiteindelijk heeft het project € 5.000 meer gekost dan de begroting van € 170.000. Dit mede door een andere keuze van de padelbanen.

Vervolgens hebben de beide penningmeesters verantwoording afgelegd over het resultaat van de bar en totale exploitatie van de bar alsmede een toelichting op de balans.

Rob heeft de redenen aangegeven dat de prijsprijzen verhoogd moeten worden, zie andere stukje in de digitil.

De contributie wordt niet verhoogd voor 2018.

Nog voor de pauze zijn de personen in het zonnetje gezet:

Martien Deneer en Rob Bol beide als man van het jaar.

Jan Krijger is benoemd als Lid van verdiensten

Jeanne van der Vleuten viert haar 50-jarig jubileum

Lucie van Hout, Riet van Vliet, Tom Homveld en Jo Tappel vieren hun 40-jarig jubileum.

Alle jubilarissen van harte proficiat.

Na de pauze zijn we verder gegaan, met het vernoemen van de personen die vertrokken zijn en die nieuw gekomen zijn bij de diverse commissie. Die mensen die vertrokken zijn nogmaals van bedankt voor jullie inzet. Die nieuwe mensen wensen wij veel succes in het nieuwe rol.

In het bestuur zijn Bart-Jan Peteri en Rob Bol vertrokken, wij bedanken Bart-Jan en Rob voor hun tijd en inzet over de afgelopen jaren.

Nieuw in het bestuur zijn Agréne Lourens (Bar), Patrick Schouten (TC) en Jan Goossens (Padel). Wij wensen deze mensen veel succes toe in hun nieuwe rol binnen het bestuur.

Tenslotte de organisatie structuur nogmaals besproken alsmede de prognose voor het komende jaar.

Om 21.45 uur heeft Hendry de vergadering afgesloten.

link naar de gegevens voor de ALV.

Namens het Bestuur,
Hans van Broekhoven

LAATSTE NIEUWS overzicht