Besluit Padelbanen

Besluit Bijzondere Algemene Leden Vergadering: Padelbanen!

Tijdens de op 5 juli gehouden Bijzondere ALV hebben de ongeveer 60 aanwezige leden besloten het bestuur toestemming te geven voor de aanleg van 2 Padelbanen en alle daarbij behorende voorzieningen voor de herinrichting van de banen 1 tot en met 3. Tevens is er een budget beschikbaar gesteld om een beperkte voorziening voor de onderhoudsruimte te realiseren.

Het Bestuur heeft tijdens de ALV toegelicht, dat voor het voortbestaan van LTVB het noodzakelijk is om te investeren in de uitbreiding van het aanbod aan sportmogelijkheden. Dit om het totale aantal leden weer te doen groeien. Ervaring bij andere tennisverenigingen geeft aan dat de aanleg van Padelbanen daar een zeer goed middel voor is.

Het bestuur heeft uitgelegd dat LTVB op zich nog steeds een financieel gezonde club is, maar door de teruglopende inkomsten en het stijgen van de kosten wegens, is het punt gekomen dat we jaarlijks met verlies te maken krijgen.

Het bestuur vindt het daarom niet verantwoord om alle benoemde investeringen nu uit te voeren.

Daarom zijn de investeringen voor de kleedkamers en het terras uitgesteld. Wel is een budget beschikbaar gesteld om een beperkte voorziening voor de onderhoudsruimte te realiseren.

In de ALV van november 2016 is al goedkeuring verleend voor het verbeteren van de entree met invoering van een toegangscontrolesysteem met ledenpas. Nu ook goedkeuring is verleend voor aanleg van de Padelbanen kan ook op korte termijn met de aanpassing van de entree en de aansluitende inrichting van baan 1, 2 en 3 gestart worden.

 Wij zullen jullie op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen.

 Bestuur LTVB