56e Algemene Ledenvergadering LTVB 2019

Beste leden LTVBest,

Bij deze willen wij u van harte uitnodigen voor de 56ste Algemene ledenvergadering van LTVBest die plaats zal vinden op dinsdag 26 februari 2019 in het paviljoen.

De vergadering begint om 20.00 uur en alle leden van LTVBest zijn hiervoor uitgenodigd.

De betreffende informatie kunnen jullie terug vinden op de website. Door in te loggen op “MIJNLTVBEST” kunnen jullie de gegevens ophalen voor deze vergadering.

Kies vervolgens in het menu “ALV (Alg. Leden Vergadering)", ga vervolgens naar het overzicht met de algemene leden vergaderingen en klik op “2018”. U komt nu uit op de pagina met de gegevens voor de ALV van 26 februari 2019. De gegevens zijn ook op te vragen door op de link te drukken "Naar ALV gegevens"


De onderstaande gegevens kunnen opgevraagd worden, indien van toepassing, het kan zijn de het betreffende document nog niet vrijgegeven is.
- Agenda 56e ALV van 26 februari 2019
- Jaarverslag 2018 en Prognose voor 2019
- N
otulen 54e ALV van 27 februari 2018
- Notulen Bijzondere ledenvergadering van 20 november 2018 (55e)
- Notulen ALV van 26 februari 2019 (na goedkeuring van de vergadering)
- Presentatie van de ALV van 26 februari (na de ALV)

Noteer deze datum in jullie agenda.

Mocht u onverhoopt verhinderd zijn dan horen wij dit graag. 

Tot dinsdag 26 februari.


Namens het bestuur van LTVBest
Hans van Broekhoven
Secretaris


LET OP !!!!!!!
Op deze avond is het paviljoen alleen geopend voor leden die deelnemen aan de algemene ledenvergadering.
Willen jullie hier aub rekening mee houden.